COMPUTER CLUB, s.r.o.

Rozšírenie tovarových položiek PLU pre registračnú pokladnicu Euro-150TE Flexy Plus na 23 000 PLU.