COMPUTER CLUB, s.r.o.

Pokladničná kniha je plne v súlade s novelou zákona č. 270/2017, obsahujúca aktuálne znenie všetkých kolóniek.
Nie je potrebné nič prelepovať ani inak upravovať. Dá sa použiť k elektronickej registračnej pokladnici od ľubovoľného výrobcu.
 
Údaje a záznamy musia byť do knihy zapisované tak, ako je uvedené vo vzore, ktorý je súčasťou predmetnej novely. Knihu ERP ponúkame v mäkkej väzbe.