COMPUTER CLUB, s.r.o.

Chráni pred prachom, nečistotami a prenikaniu vlhkosti do klávesnice, vhodný na pokladnicu Euro-2100.