COMPUTER CLUB, s.r.o.

Externý alfanumerický displej ED-2500R s rozhraním RS-232 je vhodný ako príslušenstvo k akémukoľvek druhu počítačovej POS pokladnice, ktorá podporuje komunikáciu s alfanumerickým displejom cez sériové rozhranie RS-232.

Je určený pre model pokladnice Euro-150 TE Flexy.

Typ displeja alfanumerický 
Podsvietenie áno 
Zobrazovacia kapacita dvojriadkový po 20 znakov 
Komunikačné rozhranie RS-232 
Uchytenie stojan pre externý displej ED-2500 A R  
Farba šedá  / čierna